Ymunwch â ni ar gyfer yr Ŵyl Addysg Gwrth-hiliaeth gyntaf (Gŵyl ARE) yn y DU, lle rydym yn uno awduron a siaradwyr ysbrydoledig â chymuned o addysgwyr ar eu teithiau gwrth-hiliaeth. 


Tocynnau

Ein Cenhadaeth

Mae BAMEed Wales wedi ymrwymo i rymuso addysgwyr o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) a chynghreiriaid gwrth-hiliol yng Nghymru.

Colourful origami paper people holding hands in a circle.

Cymorth a Datblygiad Gyrfa

Rydym yn cynnig cymorth i addysgwyr BAME ar wahanol gamau yn eu gyrfaoedd, gan gynnwys hyfforddiant, datblygiad proffesiynol a chyfleoedd i symud ymlaen, gyda ffocws ar nodi a goresgyn rhwystrau systemig.

Colourful origami planes in a group

Hyrwyddo Amrywiaeth y Gweithlu

Rydym yn eirioli dros amrywiaeth o fewn y gweithlu addysgol, gan ymdrechu i gael cymuned addysgu gynhwysol a chynrychioliadol sy'n mynd ati i herio rhwystrau systemig.

Black toddler joyfully shouting into a loud speaker, child has a yellow top and the background is bright red.

Eiriolaeth ar gyfer Addysg Gwrth-Hiliol

Yn ymroddedig i hyrwyddo polisïau ac arferion gwrth-hiliol mewn lleoliadau addysgol, rydym yn sicrhau amgylchedd dysgu diogel a chyfiawn i bawb, gan fynd i'r afael â rhwystrau systemig sy'n rhwystro'r nod hwn.

Ymwybyddiaeth o droseddau casineb a chymorth i ddioddefwyr.

Byddwch yn ddewr a rhowch wybod am gasineb.